loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation (STT49) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
วันที่ 18 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421825718_122130402254089568_8235349145390038431_n.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางบุศรา ปาระมี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE เข้าร่วมกิจกรรม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation (STT49) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย นางสาวญาณิศา คำสิงห์ และนางสาวภัทรนันท์ อดุลย์ประสาทพร ที่ได้รับรางวัล Junior Young Rising Star of Science Award (JYRSS) จากการนำเสนอโครงงานภาคภาษาอังกฤษ รูปแบบ Poster กิจกรรมครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ที่มีผลงานที่โดดเด่น โดยนักเรียนทั้ง 2 คน ได้รับการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานและรับรางวัล

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.