loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 93 คน ในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 6 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/324578530_3328970964025184_6671971388963334098_n.jpg

6 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานหลักสูตร งานห้องเรียนพิเศษ และงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 93 คน ในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกกว้าง และสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทั้งนี้ นารงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 93 คน ในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกกว้าง และสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ณ ห้องเรียนร่วมเสริมสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.