loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันที่ 13 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/391751132_647229394209297_7876295148028945131_n.jpg

13 ตุลาคม 2566
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม พร้อมทั้ง นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.