loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-06/351126043_1712051589226876_7002787805908012732_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติการด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทุกๆวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 จนถึง วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยทางโรงเรียนให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมกันนั้นได้นำคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่ิอความเป็นสิริมงคลในการเริ่มฝึกปฏิบัติด้านการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.