loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมพิธีถวายตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าสู่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า
วันที่ 15 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/287448472_3099577703641606_1009052704595935103_n.jpg

วันที่ 15,17 มิถุนายน 2565 : #โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมพิธีถวายตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าสู่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในกิจกรรมพิธีถวายตัวฯของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในกิจกรรมพิธีถวายตัวฯ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพิธีการถวายตัวถือเป็นพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งของ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยมีความเชื่อว่าในอดีต นางใน ข้าหลวง ต้องทำพิธีถวายตัวรับใช้เจ้านายชั้นสูงก่อนการเข้าไปทำงานในวัง เฉกเช่นเดียวกับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ที่เป็นนักเรียนใหม่ก็จะทำพิธีถวายตัวเข้าสู่ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็พระศรีสวรินทิราฯ ที่พระองค์ท่านพระราชทานนามให้กับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับขวัญและกำลังใจในการเข้าศึกษาใน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมในพิธี ณ ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.