loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
วันที่ 27 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-09/362247634_608207064778197_2460194312078441449_n.jpg

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี นำทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนตามคณะสีต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ซึ่งภายในงานมีการแสดงการฟ้อนของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.