loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้กำลังใจการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/333569568_536337968638440_7309686943421683950_n.jpg

4 มีนาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.