loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 1 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-05/344768912_753409089562595_351868177757875090_n.jpg

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานกิจกรรมโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ระดับชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม. 1 โดยมี นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนั้น นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายปรีชา หลวงเขียวเป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวมีฐานฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นลูกวัฒโนทัยที่สมบูรณ์ ตามคติธรรมของโรงเรียน คือ สุสิกขิตา อติจริยา “เรียนดีมีมารยาทงาม” และอัตลักษณ์โรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” และฝึกอบรมให้ลูกฟ้า-ขาว มีความงาม ทั้งงามกาย งามวาจา และงามจิตใจ และเรียนรู้วิถีของการเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.