loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนในโครงการ EP และโครงการ ISMP (ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/286929928_3097989190467124_5732206474360093329_n.jpg

วันอังคาร ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสุพลประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียน และคณะทำงานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนในโครงการ EP และโครงการ ISMP (ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารงาน และศึกษาดูงานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษในโครงการ EP และโครงการ ISMP ณ ห้องประชุมผูกมิตรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโน ทัยพายัพ ภาพ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.