loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมรับโล่งานประชุมวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุ
วันที่ 24 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-09/363023526_607126301552940_7138228240469842497_n.jpg

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมรับโล่งานประชุมวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.