loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธี ส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
วันที่ 12 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-02/329941581_5857431564377235_8616238486426471957_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธี ส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ โดยมีการเคลื่อนขบวนปราสาท ตั้งแต่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สู่เมรุวัดสวนดอก


22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.