loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
วันที่ 21 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402661106_122116557194089568_5026637955371854017_n.jpg

21-22 พฤศจิกายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์น้อยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.