loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปีการศึกษา 2567
วันที่ 31 พ.ค. 2567
uploads/2/2024-06/447253358_122154949400089568_9207223496009585219_n.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เรื่อง ภัยอันตรายและโทษจากการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จากนั้นร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในการร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติด และกล่าวคำมั่นสัญญา "จะวันนี้หรือวันไหน  จงห่างไกลบุหรี่สารเสพติด" ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.