loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2567
วันที่ 31 พ.ค. 2567
uploads/2/2024-05/7.jpg

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ที่จะร่วมเป็นพลังในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2567

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.