loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)ให้แก่นักเรียน
วันที่ 31 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/285401875_3087741931491850_5223536365420319870_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 1,500 คน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้แก่เด็กนักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน ในโอกาสนี้ ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้อำนวยความสะดวกและให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.