loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส
วันที่ 17 เม.ย. 2566
uploads/2/2023-04/341213947_1405988380154904_5978443673657187786_n.jpg

นจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสหวิยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และตัวแทนคณะครู เดินทางไปร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโสตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.