loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 8 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/358452215_597791872486383_7395696488275972182_n.jpg

8 กรกฎาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญานิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางสาวรสนันท์ แก้วมหานิล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ wordwall ในการสร้างสื่อการสอน เกมตอบคำถาม การเปิดกล่อง คำไขว้ เป็นต้น เป็นการนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 636 อาคารดวงดารารัศมิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.