loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 21 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/394356474_278007391883711_1332386899672971422_n.jpg

21 ตุลาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2566 ภายในค่ายมีกิจกรรมทั้งด้านทฤษฏี ปฏิบัติการ และการทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ พิพิธภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรในค่ายได้แก่ นางบุศรา ปาระมี นางนารถกาญจน์​ ลภิรัตนากูล นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
นายอัธยา เกลี้ยกล่อม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัฒน์ศึกษา”
นายมงคล ปัญญารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
นางสาวสราลี ดุภสกุล โรงเรียนสระแก้ว
ซึ่งในพิธีปิดได้รับเกียรติจากทีมบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจนักเรียนผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.