loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 713 คน
วันที่ 18 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/332319597_919149365794907_7032601969610579165_n.jpg

ในวันเสาร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นำนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบตามโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 713 คน เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
➡️โดยมีนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมดูแล สนับสนุน และให้กำลังใจแก่นักเรียนสำหรับการสอบในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.