loading

กิจกรรมของโรงเรียน

งานธนาคารโรงเรียนได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อใช้ในการเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล จากนายพงศ์ธยศ นนพัชรพงศ์ หน่วยธุรกิจธนาคารออมสินภาค 8
วันที่ 9 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/318964311_471351928463712_2131103284291075613_n.jpg

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 : งานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารออมสิน ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนได้แก่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และแท็ปเล็ตจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล จากนายพงศ์ธยศ นนพัชรพงศ์ หน่วยธุรกิจธนาคารออมสินภาค 8 ทั้งนี้นายสุพล  ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องธนาคารโรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.