loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมการฟ้อนเล็บต้นแบบ เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
วันที่ 23 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/380279221_636813395250897_6976016804570867727_n.jpg

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์การสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการฟ้อนเล็บต้นแบบ เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมนำคณะครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนเล็บต้นแบบ จำนวน 200 คน ณ ข่วงประตูท่าแพ และหน้าวัดชัยพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.