loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/352753231_585789157019988_7091550318960878311_n.jpg

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
15 มิถุนายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้กิจกรรมพิธีไหว้ครู และพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ แก่ครูบาอาจารย์ ผู้ให้การอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งกาย วาจาและจิตใจ ในการทำความดี สมดั่ง อัตลักษณ์ของลูกฟ้าขาว รวมทั้งคำขวัญของโรงเรียน โดยในพิธีมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.