loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
วันที่ 4 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/357727488_596125312653039_4812766653261933505_n.jpg

4 กรกฎาคม 2566 : งานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารออมสิน ได้เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (636) ชั้น 3 อาคารดวงดารารัศมิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีธนาคารโรงเรียนดิจิทัลเข้าร่วม 3 โรงเรียน ได้แก่ ธนาคารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 50 ทั้งนี้นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะครูที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.