loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม “พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน
วันที่ 3 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/422083455_122133042878089568_5727726798223151775_n.jpg

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน รูปแบบกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เป็นการเรียนเสริมประสบการณ์ทางด้านความรู้ ทักษะการคิดคำนวณ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการนำความรู้ไปสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้กล่าวให้กำลังใจ และชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนเสริมประสบการณ์ทางด้านความรู้ ทักษะการคิดคำนวณของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยมีนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมผูกมิตร และห้องประชุมดอกปีบและนอกจากนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังเป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.