loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน “ดอกปีบช่อที่ 118 “
วันที่ 4 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407725743_122119534568089568_2677807160854531220_n.jpg

4 ธันวาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้โอวาทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน “ดอกปีบช่อที่ 118 “ ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ ของกลุ่มบริหารวิชาการ ซึ่งร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งกำลังใจจากทีมบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.