loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน
วันที่ 28 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/296162467_3129391890660187_769618287130528255_n.jpg

28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางศรี ภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.