loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับ นางจารุณี ณิลกำแหง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
วันที่ 23 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420106985_122129852642089568_7644686958081251609_n.jpg

23 มกราคม 2567 เวลา 14.19 น : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้บริหารอาวุโส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ นางจารุณี ณิลกำแหง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ซึ่งพิธีการรับตำแหน่งเกิดขึ้นในเวลา 14.19 น. โดยขบวนวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำขบวนเกียรติยศ เข้าสู่หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี จากนั้น ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ จากนั้น ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กล่าวแสดงความยินดีและส่งมอบ หลังจากนั้น นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเป็นตัวแทนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนพร้อมป้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงการเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนั้นมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.