loading

กิจกรรมของโรงเรียน

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 8 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-05/345441387_599672998787867_101842177253294968_n.jpg

8 พฤษภาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพให้การต้อนรับนักเรียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้กำลัง และให้ข้อคิดในการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนและในสังคมอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.