loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธ" ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี (๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ - ๗ กรกฎา
วันที่ 7 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/292069107_3113774622221914_8528451295123489158_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธ" ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี (๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องจริยธรรม ชั้น ๓ อาคารสิทธิธร
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.