loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/11 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื
วันที่ 12 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402485820_122114481746089568_7053225599197204611_n.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
​นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางบุศรา ปาระมี และ นายประชา สารสมลักษณ์ นำนักเรียนชั้น ม.6/11 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม”
กิจกรรมที่ 2 “การใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงในการอธิบาย การวิจัย เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม : สิ่งทอสมบัติพิเศษ (Multi-Functional Textiles) และการวิเคราะห์สมบัติของสิ่งทอด้วยเทคนิค SEM & X-Ray Diffraction”
โดยความร่วมมือระหว่างโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.