loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบและนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึก
วันที่ 18 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424958441_122135182724089568_6526847017811004210_n.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบและนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.