loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การรับรายงานตัวและเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตาภายในปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84
วันที่ 20 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420061901_122129203268089568_6107569350468462619_n.jpg

วันที่ 20 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการรับรายงานตัวและเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตาภายในปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.