loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การนิเทศ กำกับติดตามและให้ข้อชี้แนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 2 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/296712395_3132780253654684_423824699475437681_n.jpg

อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การนิเทศ กำกับติดตามและให้ข้อชี้แนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยผู้เข้ารับการนิเทศ ประกอบด้วย นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมทั้งหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยการนิเทศ กำกับติดตามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์​เพื่อมอบนโยบายในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและให้กำลังใจ​คุณ​ครู​ที่ปรึกษา​ เพื่อ​ให้นักเรียน​มี​คุณภาพ​ตาม​มาตรฐาน​ของทางโรงเรียน​ต่อไป กิจกรรมกังกล่าวจัดขึ้น ณ​ ห้องประชุมผูกมิตร ​โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.