loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ที่มาทำการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
วันที่ 2 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407453066_122119013012089568_6374691203829204767_n.jpg

นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสนามการแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ที่มาทำการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.