loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม “เผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพบสื่อ”
วันที่ 10 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/329903298_992904755018148_1499798755808400608_n.jpg

10 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพบสื่อ” เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะทำงาน ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.