loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 -5 กุมภาพันธ์ 25
วันที่ 2 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/334581915_658714556012484_3450224413584183101_n.jpg

28 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 -5 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 29 รายการ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน และเป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีม จาก 24 ทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ จำนวน 1 รายการ กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนที่รับมอบเกียรติบัตรจำนวน 109 คน และคุณครู จำนวน 50 คน ภายในงานได้รับเกียรติจากทีมบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.