loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีทำบุญสมโภชศาลาพระพุทธรูปและวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 15 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-05/346839278_1910383836005450_4928489979648729892_n.jpg

15 พฤษภาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีทำบุญสมโภชศาลาพระพุทธรูปและวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.