loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขต เชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 87 คน
วันที่ 3 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/289671898_3111106505822059_1982245217437321137_n.jpg

วันที่ 3 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในนาม ศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขต เชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 87 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567)  โดยในกิจกรรมครั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเอเอฟเอส เขตเชียงใหม่   มอบหมายให้ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ และนางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าเยี่ยมชมและ  ให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าสอบ ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.