loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลการคัดเลือกตัวแทนห้างร้าน บริษัท เพื่อจัดจำหน่ายกระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด เข็มตราสัญลักษณ์ และสมุดตราโรงเรียน
วันที่ 12 มี.ค. 2567

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.