loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : การสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปี 2567 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี
วันที่ 24 มี.ค. 2567

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.