loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ของนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2566
วันที่ 28 ก.พ. 2566

 

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.