loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 20 มี.ค. 2567

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.