loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 23 ก.พ. 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567


เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.