loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร
วันที่ 29 มี.ค. 2567

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.