loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเติมเงิน และพนักงานบริการโรงอาหาร (ประเภทจ้างเหมาบริการ)
วันที่ 25 เม.ย. 2567

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.