loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รับสมัครผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567
วันที่ 23 เม.ย. 2567

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.