loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 7 เม.ย. 2566

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 โดยวิธีคัดเลือก

- เอกสารแนบ TOR โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

- รายชื่อหนังสือเรียน (รับเอกสาร ณ ห้องพัสดุ อาคารดวงดารารัศมิ์)

* กำหนดรับรายละเอียด ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

* กำหนดยื่นซองกำหนดราคา ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
    No files.

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.