loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง และเจ้าที่สำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 ต.ค. 2566

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.