loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ระเบียบการร่วมกิจรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21 พ.ย. 2565

  

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.