loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
วันที่ 20 เม.ย. 2566

   

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.